หมวดสมาชิก (New Swift Eco/Swift Classic) > พูดคุยทั่วไป

น้ำมันขึ้นราคา...พรุ่งนี้ตี 5 (18 ม.ค. 2561 เวลา 05.00 น.).....

(1/1)

joby:


บางจากฯ ขอแจ้งปรับขึ้นราคาน้ำมันขายปลีกดังนี้
แก๊สโซฮอล์ 95 S ปรับขึ้น 50 สต. ต่อลิตร
แก๊สโซฮอล์ 91 S ปรับขึ้น 50 สต. ต่อลิตร
E20 S ปรับขึ้น 50 สต. ต่อลิตร
E85 S ปรับขึ้น 30 สต. ต่อลิตร
ไฮดีเซล S คงเดิม
ไฮพรีเมียม ดีเซล S คงเดิม
มีผลพรุ่งนี้ ตี 5 (18 ม.ค. 61 เวลา 5.00 น.)

ราคาขายปลีกในกรุงเทพมหานคร รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น กทม. น้ำมันเชื้อเพลิง 5 สต.ต่อลิตร และ NGV 5 สต. ต่อ กก.

ปล.เหมือนซ้ำเติม หวยก็แหลก น้ำมันขึ้นอีก

SwiftSticker:

--- อ้างจาก: joby ที่ 17 ม.ค. 2018 08:09:44 PM ---ปล.เหมือนซ้ำเติม หวยก็แหลก น้ำมันขึ้นอีก

--- End quote ---

ขอบคุณครับ  :13 Smile:

อีผี:
 : hihi : : hihi : : hihi : เป็นความรู้ที่ดีมากๆ เดะก็คงจะขึ้นอีกเรื่อยๆพืช

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version